QUẢNG CÁO


Tin tức

Trang web chính thức của chúng tôi là nucetech.vn

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI CEETIA – YT30


Xuất xứ của CN/TB :
Lò đốt và hệ thống xử lý khói thải được các chuyên gia, kỹ sư và công nhân Việt Nam gia công, chế tạo bằng hầu hết các vật tư trong nước. Chỉ một số thiết bị như đầu đốt, thiết bị điện mua của Italia và CHLB Đức
12. Mức độ hoàn thiện và độ tin cậy của CN/TB :
Đã lắp đặt và vận hành tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang
13. Những thông tin khác :
Tất cả các chỉ tiêu khí thải và bụi của lò đốt CEETIA-YT30 nhỏ hơn TCVN cho phép đối với chất lượng khói thải của lò đốt chất thải y tế (TCVN 6560-1999)
Tất cả các chỉ tiêu khí thải và bụi của lò đốt CEETIA-CSN10 nhỏ hơn TCVN cho phép đối với chất lượng khói thải của lò đốt chất thải y tế (TCVN 6560-1999)