QUẢNG CÁO


Tin tức

Trang web chính thức của chúng tôi là nucetech.vn

Trạm quan trắc môi trường và cảnh báo sớm thiên tai - Giải ba cuộc thi Nhà sáng tạo Việt nam

Đề tài nhóm chọn mang tên “Trạm quan trắc môi trường và cảnh báo thiên tai sớm” do Đinh Thị Hải, Nguyễn Thị Trang (Khoa Vật lý) và Ngô Quốc Hùng – Khoa Toán-Cơ-Tin học phối hợp thực hiện. Đề tài vừa sử dụng các kiến thức khoa học cơ bản, vừa mang tính ứng dụng cao.VTV đưa tin về nhóm nghiên cứu Nhóm nghiên cứu giới thiệu về ý tưởng 
 Biên tâp: Kts. Trần Hoàng Hà
Chúng tôi hi vọng sẽ hợp tác với nhóm nghiên cứu để triển khai dự án này trong thực tế

Không có nhận xét nào