QUẢNG CÁO


Tin tức

Trang web chính thức của chúng tôi là nucetech.vn

Vật liệu Composite

Composite Materials
Composite Materials
Việc sử dụng vật liệu composite có nhiều ứng dụng thương mại đầy hứa hẹn, hiện tại vật liệu composite có thể sử dụng trong các nghành đến giao thông vận tải, hàng không vũ trụ và thể thao hàng hóa trong tương lai.

Vật liệu composite mở ra cơ hội hoàn toàn mới khi sử dụng vật liệu. Vật liệu composite có thể sử dụng điều nhiều ứng dụng, nó có thể được sử dụng để thiết kế kết cấu, thành phần và có thể được sử dụng theo những cách không bao giờ nghĩ có thể. Vật liệu composite trước đây đã được sử dụng trong vợt tennis và đang phát triển liên tục trong nghiên cứu để đạt đến ứng dụng vô hạn trong vật liệu chế tạo và quân sự.