QUẢNG CÁO


Tin tức

Trang web chính thức của chúng tôi là nucetech.vn

Nâng cao chất lượng quản lý, vận hành nhà chung cư

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường quản lý, hạn chế, khắc phục tồn tại, yếu kém, nâng cao chất lượng công tác quản lý, vận hành nhà chung cư tái định cư trên địa bàn Thành phố.
Hình Minh họa
Theo đó, UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố tổ chức rà soát toàn bộ các tòa nhà chung cư cao tầng tái định cư do Nhà nước đầu tư bằng ngân sách và phân ra thành các nhóm: Nhà có/không có quỹ bảo trì; nhà có/không có thang máy hoặc có nhưng vận hành không tốt; nhà có/không có diện tích công cộng dịch vụ; nhà có/không có/có nhưng còn thiếu diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng; nhà có/không có hồ sơ hoàn công; nhà có hệ thống phòng cháy, chữa cháy vận hành tốt hoặc vận hành không hiệu quả ...
Trên cơ sở phân loại, nghiên cứu, đề xuất phương án quản lý, vận hành phù hợp với từng nhóm theo hướng: chuyển giao quyền quản lý diện tích công cộng dịch vụ của tòa nhà (trừ các diện tích thuộc sở hữu nhà nước) để các chủ sở hữu tự khai thác, hỗ trợ trang trải cho chi phí vận hành; nhà nước (các công ty quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước) không trực tiếp quản lý, vận hành tòa nhà (trừ khi được Ban quản trị tòa nhà thuê theo Hợp đồng dân sự); xem xét các giải pháp bố trí diện tích sinh hoạt cộng đồng; bàn giao hồ sơ hoàn công làm cơ sở để Ban quản trị tòa nhà tổ chức quản lý, vận hành...
Đặc biệt cần làm rõ các nguyên nhân dẫn đến việc chậm thành lập Ban quản trị nhà chung cư; đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thành lập các Ban quản trị nhà chung cư tại các tòa nhà chung cư; Nghiên cứu, đề xuất biện pháp xác định rõ ràng, cụ thể vai trò, trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ bảo trì của Ban quản trị nhà chung cư, đảm bảo việc sử dụng quỹ đúng mục đích, không thất thoát, tránh khiếu kiện...
Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất chính sách ngân sách Thành phố hỗ trợ một lần quỹ bảo trì cho các chủ sở hữu căn hộ (đầu mối là Ban quản trị nhà chung cư) đối với nhà chung cư không có quỹ bảo trì xây dựng trước khi Nhà nước có quy định về thu phí bảo trì; quy định về mức hỗ trợ, dự toán tổng số tiền hỗ trợ; quy định về quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ... để làm căn cứ bàn giao cho các hộ dân tự quản lý, vận hành, bảo trì tòa nhà; Tổ chức kiểm tra cụ thể các tòa nhà chưa có diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng; rà soát các diện tích công cộng, dịch vụ để bố trí diện tích nhà đất làm nhà sinh hoạt cộng đồng (có thể bố trí vào diện tích phụ, diện tích tại các tòa nhà liền kề nếu không còn diện tích công cộng, dịch vụ); Các nội dung trên yêu cầu khẩn trương thực hiện, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/01/2017.
Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Xây dựng nghiên cứu rà soát, xây dựng giá dịch vụ quản lý nhà chung cư để làm căn cứ để thu phí và để ngân sách Thành phố hỗ trợ một phần cho việc quản lý, vận hành trong thời gian tòa nhà chưa thành lập được Ban quản trị nhà chung cư; Đề xuất việc tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành thay cho việc chỉ định đơn vị quản lý, vận hành hiện nay, báo cáo UBND TP trước ngày 20/01/2017.
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện, thị xã (nơi có nhà đất tái định cư) kiểm tra, rà soát các trường hợp được mua nhà, hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho các hộ dân tại các tòa nhà (173 tòa) xong trước ngày 31/3/2017.

Theo Chinhphu.vn

Không có nhận xét nào