QUẢNG CÁO


Tin tức

Trang web chính thức của chúng tôi là nucetech.vn

Quản lý, sử dụng nguồn nước sạch thích ứng với biến đổi khí hậu

Đây là giải pháp quan trọng trong phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.
Hình Minh Họa
 
Việt Nam chủ trương khai thác sử dụng nguồn nước ngầm hợp lý và từng bước giảm lưu lượng khai thác nước ngầm tại các đô thị lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long…Nghiên cứu các giải pháp bổ cập nước ngầm, hướng tới tạo nguồn nước dự phòng chiến lược trong trường hợp xảy ra các sự cố về nguồn nước mặt, hệ thống cấp nước và BĐKH. Thiết lập hệ thống kiểm soát, cảnh báo chất lượng, trữ lượng nguồn nước. Nghiên cứu giải pháp dự phòng nguồn nước bảo đảm an toàn nguồn nước cho nhà máy nước. Để đáp ứng nhu cầu cấp ước, Việt Nam sẽ ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị thông minh trong quản lý, vận hành hệ thống cấp nước. Lựa chọn công nghệ và thiết bị tiên tiến, có chế độ tự động hóa cao, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, thân thiện môi trường và bảo đảm cấp nước an toàn. Nghiên cứu sản xuất vật tư, thiết bị trong nước có chất lượng cao, đến năm 2025 có khả năng cung cấp đầy đủ các chủng loại vật tư, thiết bị ngành nước…
Theo Kinh tế đô thị

Nước là yếu tố sống còn với người dân đô thị.
Điều chỉnh Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh công tác lập quy hoạch tài nguyên nước. Tăng cường công tác quản lý, giám sát, bảo vệ nguồn nước, kiểm soát chặt chẽ việc xả thải vào nguồn nước. Xây dựng hệ thống hồ trữ nước mưa, nước mặt và các công trình ngăn mặn, xả lũ có tính đến biến đổi khí hậu (BĐKH). Lập kế hoạch khai thác, sử dụng hồ trữ nước đa mục đích, ưu tiên cho khai thác cung cấp nước sinh hoạt.
Nhiều nơi ở ngoại thành Hà Nội người dân vẫn phải dùng nước giếng khoan (ảnh chụp tại xã Cự Khê huyện Thanh Oai)

Chính phủ đề nghị tập trung quy hoạch, đầu tư phát triển và quản lý vận hành hệ thống cấp nước. Tổ chức lập hoặc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp nước quy mô vùng liên tỉnh, vùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thích ứng với BĐKH và bảo đảm cấp nước an toàn. Phát triển cấp nước đô thị kết hợp cấp nước cho khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp trên địa bàn. Ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình cấp nước quy mô vùng liên tỉnh. Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục công trình từ nguồn nước, xử lý nước đến mạng lưới đường ống cấp nước với các trang thiết bị tiên tiến, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát hoạt động công trình. Từng bước đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, tự động hóa hệ thống cấp nước và bảo đảm cấp nước an toàn…
Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tại các đô thị đạt 100% - Với tiêu chuẩn cấp nước bình quân đạt 120 lít/người/ngày đêm, chất lượng nước đạt quy chuẩn quy định. Các khu công nghiệp được cấp nước đầy đủ theo yêu cầu áp lực và lưu lượng. Tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực đô thị lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 75%, tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch tại các đô thị dưới 15%, dịch vụ cấp nước liên tục, đủ áp lực 24 giờ trong ngày.

Không có nhận xét nào