QUẢNG CÁO


Tin tức

Trang web chính thức của chúng tôi là nucetech.vn

1.2 Truy cập các dự án chia sẻ nhiều người dùng

Video hướng dẫn về thiết lập làm việc nhóm
Video hướng dẫn làm việc nhóm :Giới thiệu mô hình làm việc nhóm Worksets trong Revit 

Làm việc nhóm là cách phối hợp một nhóm nhiều người làm trong cùng một dự án dù làm công việc gì thì công việc thiết kế từ xưa đến nay vẫn là phải làm việc theo nhóm. Revit là công cụ hỗ trợ làm việc thiết kế theo nhóm một cách triệt để và hữu ích nhất trong các giai đoạn làm kiến trúc (concept - hồ sơ kỹ thuật thi công). File dự án được tổ chức để quản lý dữ liệu nhiều người dùng trong cùng 1 thời điểm:

- phối hợp làm việc qua mạng nội bộ (mạng LAN, Internet) 
- phối hợp giữa các bộ môn 
- phối hợp giữa các giai đoạn trong từng bộ môn 
- phối hợp làm việc nhiều phương án thiết kế khác nhau 
- Phối hợp làm việc trên một dự án triển khai qua từng giai đoạn 

Cách phối hợp nhóm: có 3 nhóm lệnh chính  

làm việc nhóm workset trong revit

1- Nhóm quản lý, phân quyền (worksets): định nghĩa, phân nhóm và thiết lập các biến phân quyền trên nhóm. 

2- Nhóm đồng bộ dữ liệu (synchronize) kiểm soát sự đồng bộ giữ liệu của file thành viên trên file trung tâm (central) 

3- Kiểm soát nhóm dữ liệu liên kết (coordinate) kiểm soát giữ liệu liên kết giữa các filelink nghĩa là kiểm tra sự đồng bộ trong hệ thống nhiều file được link với nhau

làm việc nhóm Worksets trong Revit

Quản lý phân quyền (worsets)

Trong hộp thoại quản lý các nhóm làm việc hãy kiểm tra kỹ các biên liên quan để xem quyền được phân cho từng nhóm: 
 
làm việc nhóm workset trong revit
 
 
1- Nhóm đang chọn được làm hiện hành tất cả các đối tượng mới tạo sẽ thuộc về nhóm này. Gray inative workset graphics là tỳ chọn nhóm trên view 
2- Danh sách tên nhóm được tạo 
3- Tùy chọn cho quyền làm việc trên các đối tượng thuộc nhóm 
4- Người được quyền ưu tiên cao nhất 
5- Tùy chọn cho phép duyệt đối tượng trong nhóm 
6- Tùy chọn cho phép mở hay đóng đối tượng trong nhóm 
7- Tùy chọn ẩn hay hiện đối tượng trong nhóm trong view 
8- Hiện thị các nhóm được tạo bởi người dung trong danh sách 
9- Hiện thị các nhóm thuộc family trong danh sách 
10- Hiện thị các nhóm thuộc đối tượng cơ bản trong danh sách 
11- Hiện thị các nhóm thuộc view trong danh sách 
12- Các cách tạo cách làm việc với người dùng do người tạo  
13- Tạo nhóm mới 
14- Xóa nhóm chọn 
15- Sửa tên nhóm
16- Nhóm mở
17- Đóng nhóm
18- Cho phép sửa đổi các đối tượng trong nhóm
19- Bỏ quyền sửa đối tượng trong nhóm

Nhóm đồng bộ giữ liệu (synchronize) 

Mô hình dữ liệu làm việc nhóm:

Nguyên tắc quản lý dữ liệu phải tập trung và thống nhất revit theo nguyên lý đó, xây dựng mô hình quản lý file dữ liệu gồm một file trung tâm (central) nhiều file độc lập ( Local) là bản sao của file trung tâm.

Các file local hoạt động dưới sự giám sát và điều phối vởi file central file central đặt ở máy server, còn các file local đặt ở các máy con client trong mạng tư động copy về lưu trên thư mục được thiết lập trước tại: 

Thông qua mô hình này, các công ty có nhiều văn phòng trên các quốc gia có thể phối hợp là việc với sự hỗ trợ của phần mền phụ trợ revit server tuy nhiên để sử dụng mô hình này cần sự hỗ trợ của bộ phân IT bởi phải xử lý nhiều tác vụ về quản trị mạng.

Mô hình làm việc nhóm trong mạng nội bộ
- mô hình này đang được sử dụng rất phổ biến vì dễ dùng các công cụ hỗ trợ làm việc theo mô hình mạng network cũng được tich hợp sẵn trong phần mền revit 
- các bước để xây dựng mô hình làm việc nhóm: 

Trước tiên là phải có 1 mạng nội bộ mạng nội bộ chỉ cần có hơn 2 máy tính được kết nối với nhau qua swith (HUB) để tạo nên mạng nội bộ có thể là mạng ngang hàng hay mạng có server quản lý. 
Dùng ổ cứng của 1 máy trong mạng hay server chia sẽ thư mục chứa file chung mà tất cả các máy có thể truy câp với quyền write+modify (có thể là sửa)
Khởi tạo file revit.RVT và lưu trên ổ cứng chung sau đó thiết lập file vừa tạo thành dạng file trung tâm (cental)

Cách thiết lập central gồm 3 bước: 

Bước 1: khởi tạo worksets, tạo các nhóm làm việc 
Bước 2: lưu file (save) 
Bước 3: lưu lại với tùy chọn save as và chon nút option 
 
làm việc nhóm workset trong revit

1- Số file backup trong thư mục.tùy chọn này chỉ áp dụng đối việc việc làm việc độc lập, không theo nhóm các file backup thêm tiếp vĩ ngữ bằng 3 chữ số:001.002 
2- Tùy chọn thiết lập file central 
3- Nén file để giải phóng dung lượng file tác vụ này tối ưu kích thước file nhưng tăng thời gian save 
4- View được mở ra khi mở dự án 
5- View dùng làm để minh họa file 
6- Cập nhập ảnh minh họa. 
Sau khi khởi tạo cental file, đóng file lại. 
Những người dùng trong nhóm sử dụng máy cá nhân của họ khởi động revit,chọn open và truy cập vào thư mục chia sẻ chứa file central trên mạng 
Lưu ý không được nhấm đúp chuột để mở, vì đó là kiểu mở trực tiếp file central mở bằng cách này những người khác không mở được

lam viec nhom workset trong revit

Audit: sửa lỗi nếu file đang gặp sự cố 
Detach from central: ngắt sự liên kết để sau đó save as tạo 1 file mới độc lập với file central 
Creatnew local, chon option creat new local và bấm open revit sẽ copy file central thành file local có tiếp vĩ ngữ là tên máy tính của người dùng tại thư mục đã thiết lập trong option ->file localtion->default path user files 

Trong suốt quá trình làm việc, file này được giám sát bởi file central và cấp phát quyền sử dụng theo workset khi muốn lưu file, người dùng có 2 tùy chọn: lưu tên file tại máy người dùng (local) lưu lên file trung tâm (central) 
Lưu trên máy người dùng thì dùng save  
Lưu trên file central dùng synchronize (đồng bộ) 

lam vien nhom workset trong revit

Để thiết lập các biến cho đồng bộ chọn synchronize and modify setings 
Các tùy chọn trong synchronize

phương pháp làm việc nhóm workset trong revit
 
1-  Đường dẫn central 
2- Tùy chọn nén file, tối ưu dung lượng 
3- Nhóm dữ liệu cơ bản dự án 
4- Nhóm family 
5- Nhóm đối tượng trình duyệt 
6- Nhóm các view trong worksets 
7- Nhóm do người dùng tạo 
8- Chú thích cho việc đồng bộ 
9- Lưu file local đồng thời với việc đồng bộ lên file central 

Lưu ý: 
Mục 1 chứa đường dẫn file central đường dẫn này được xác định khi tạo file central, nếu người dùng mở file này qua mạng mà không đúng với đường dẫn này sẽ không thể tạo file local

phương pháp làm việc nhóm trong revit

Các mục từ 3-7 là các nhóm làm việc trong dự án. Nhóm nào có đối tượng được chỉnh sửa chưa lưu sẽ được kích hoạt do người dụng chọn. Nếu được chọn file central sẽ ngắt quyến ưu tiên của bạn và trả tự do cho đối tượng để người khác có thể can thiệp đến đối tượng đó. Ngược lại người dùng vẫn giữ nguyên quyền ưu tiên và không cho phép người khác chỉnh sửa đối tượng chưa được tự do!  

Nguồn: http://www.lophocrevit.com/revit-cafe/phuong-phap-lam-viec-nhom-worksets-trong-revit/197

Không có nhận xét nào