QUẢNG CÁO


Tin tức

Trang web chính thức của chúng tôi là nucetech.vn

1.1. Hướng dẫn cách tạo file revit từ một template có sẵn

Video hướng dẫn:

1. Khởi tạo bằng Template

Để khởi tạo, vào File / New / Project
Xuất hiện cửa sổ hỏi về file Template, như mình đã giải thích ở bài trước Template là file mẫu được thiết lập sẵn một số thiết lập. Chúng ta sẽ sử dụng file Template DefaultMetric, nếu bạn không có sẵn file này thì có thể download tại đây.

2. Thông tin dự án – Project Infomation

Thiết lập các thông tin cơ bản của dự án như tên dự án, chủ đầu tư, địa điểm… Đối với nhiều dự án lớn cần nhiều thông tin hơn thì có thể thêm các Project Parameter, chi tiết có trong các bài sau. Các thông tin này sẽ xuất hiện trong khung tên và một thứ rất hay nữa đó là Starting View.

3. View khởi đầu – Starting View

Starting View là View đầu tiên xuất hiện khi mở file Revit lên. Kết hợp hiển thị các Project Infomation giúp ta biết ngay được thông tin của dự án. Lợi ích nữa đó là mở file nhanh hơn vì xuất hiện ngay view chỉ có text. Nếu đang làm nhiều dự án, chẳng may mở nhầm file thì dễ dàng nhận ra luôn chứ không cần phải lục tìm các view khác.
Để thiết lập Starting View trước tiên cần tạo một Sheet:
Load Family một family Title Block (khung tên), để cho đơn giản mình đã tạo sẵn Title Block cho Starting View. Sau đó đổi tên cho dễ phân biệt.
Tiếp theo vào Manage / Starting View chon View vừa tạo
Như vậy mỗi khi bạn mở file lên và sẽ vào thẳng luôn View này, rất tiện lợi phải không?

4. Hướng Bắc thực tế – True North

Mặc định các View được thiết lập với hướng bắc giả định của riêng dự án gọi là Project North. Như vậy chúng ta gặp một vấn đề trong mặt bằng khu đất đó là bắt buộc phải đặt hướng bắc thực tế lên trên. Do đó thiết lập True North rất quan trọng để xác định hướng của khu đất và công trình.
Đầu tiên bạn vào mặt bắng Site thay đổi Orientation thành True North. Bình thường True North trùng vớiProject North nên không có gì thay đổi. Tiếp theo vào đây để xoay True North

Nguồn: https://onebim.vn/huong-dan/revit-co-ban/revit-co-ban-bai-8-khoi-tao-du-an/

Không có nhận xét nào